Jako dlouholetý sportovní komentátor jsem velice háklivý na nejrůznější klišé typu – „nedáš, dostaneš“, „trefil do černého“, „vystrkuje drápky“ a podobně. Proto se zdráhám říci, že jsem pomalu jako na laboratorních vahách zvažoval, zda se do organizace 5.ročníku tohoto projektu pustit či nikoli. Na jedné straně: pandemie, z ní vyplývající nejistota, kdy nám vláda to či ono zakáže, a covidem způsobená menší podpora partnerů. I za tu však hlavně Pivovaru Holba či Colasu děkujeme.

Proti těmto dvěma negativním faktorům stojí rovněž dva, ale pozitivní. Během čtyř let si náš seriál získal velkou popularitu a navíc bych ukončení celého projektu považoval za svou velkou osobní prohru. A ty já nesnáším.

Nakonec jsem zvolil trochu kompromisní řešení. Počet výšlapů snížíme z ekonomických důvodů na šest a vesměs vás pozveme na místa, kde jsme se zatím nesetkali. Kdybych měl vybrat jeden vrchol z naší nabídky, asi bych uvedl Větrov. Můžete totiž být mezi vůbec prvními návštěvníky nově budované Dalimilovy rozhledny.

Je pochopitelně možné, že znovu budeme muset nějakou akci posunout či přeložit, ale vynasnažíme se, abyste od nás dostali takový servis, na jaký jste byli zvyklí v minulých ročnících.

Za pořadatele Miroslav Augustin