Ze známých důvodů sice máme problémy s konáním výšlapů v tomto kalendářním roce, přesto však už musíme myslet na sezónu příští. Znovu plánujeme 11 akcí, z toho hned pětkrát vás chceme zavést na místo, které jsme v několikaleté historii našeho seriálu ještě nikdy nenavštívili. Hned o dvou výšlapech můžete rozhodnout vy.
Podmínky jsou jednoduché:
1) Hora či kopec musí ležet na území České republiky
2) Na vrchol musí vést značená turistická trasa
Z vašich tipů vybereme dva, které získají nejvyšší počet hlasů. Jeden kopec bude mít v našem seriálu premiéru, nahoru na druhou horu jste se spolu s námi už “drápali”.
Své tipy posílejte info@nahorunahoru.cz
Za pořadatele Miroslav Augustin